Programmitutvustus

 Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selt (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Paldiski Lasteaed Naerulind liitus 2018 aasta augustis rahvusvahelise projektiga "Roheline Kool", et saada ja jagada häid kogemusi keskkonnakasvatusest. Soovime kaasa aidata keskkonnateadlikkuse jätkusuutlikkusele sellega, et Naerulinnu väikesed ja suured väärtustavad loodust, käituvad keskkonnasõbralikult, hoolivad ja säästavad – seega hoiavad maailma meie ümber. 

Eestis on programmiga liitunud juba üle üle 200 õppeasutuse.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1. Haridusasutuse keskkonnateadlikuks majandamiseks: seitsmest sammust koosnev strateegia.

  • Keskkonnatöörühma moodustamine
  • Keskkonnaülevaatuse tegemine
  • Tegevuskava koostamine
  • Monitooring ja hindamine
  • Tegevuste sidumine õppekavaga
  • Teavitamine ja kaasamine
  • Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine
2. Õppetöös käsitletavad teemad.

3. Rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud.


Rohelise kooli teemad, millest igal õppeaastal käsitletakse lasteaias põhjalikumalt vähemalt kolme teemat:
 2023/24 õppeaasta teemad Paldiski Lasteaias Naerulind:
 
LEPATRIINUD:
 
 TERVIS JA HEAOLU - tervise hoidmiseks ja parandamiseks kujundatakse oskused juba lapseeas. Hea tervis on oluline eeldus heaolu paranemiseks. Lapse ja täiskasvanu heaolu mõjutavad paljud eri valdkonnad - sõbrad, pere, kodu, haridus, liikumine, sport, toitumine jne. Mida rohkem on tegevustes mängulisust ja arutlemist, seda enam see lastele meeldib ning on sellest ka kasu. Teadmisi saab omandada märkamata ning järjepidevalt tegevusi korrates muutuvad harjumused püsivaks.

 
 
ORAVAD:

VESI - on üks kõige levinumatest ainetest nii Maal kui ka universumis. Vesi katab ligikaudu 70% Maa pinnast, olles pidevas ringluses.
Vee esinemine vedelal, tahkel ja gaasilisel kujul on hädavajalik eluks Maal. Maa asub Päikesesüsteemi elamiskõlbmatus osas. Vesi on atmosfääris väikeste tilgakeste ja jääkristallide kujul pilves, udus ja sudus; vedelas olekus meredes, ookeanides, jõgedes, järvedes, tiikides, kanalites ja veehoidlates; tahkel kujul liustikes ja lumes. 
LIBLIKAD:
 
MERI JA RANNIK - on maailmamere osa, mida ookeanidest või teistest meredest suuremal või vähemal määral eraldavad mandrid, saared või põhjakõrgendikud ning mille hüdroloogiline režiim erineb ookeani omast. Rannikul on erinevad vormid. Rannik jaguneb järskrannikuks ja laugrannikuks. Eesti rannik, kaasa arvatud pankrannik, on täies ulatuses laugrannik. Järskrannik on fjordrannik.

 
 
 
 
MESILASED:


TOIT - on igasugune elusorganismide söögiks ja joogiks kõlbav töödeldud või töötlemata toiduaine, mis sisaldab eluks olulisi toitaineid (süsivesikud, rasvad, valgud, vitamiinid, mineraalid ning mikro- ja makroelemendid). Inimeste toit võib olla taimne (teravili, kaunvili, köögivili, puuvili, marjad, suhkur jne) või loomne (liha, kala, piim, munad). Erinevad toidud sisaldavad inimese organismile vajalikke toitaineid ja energiat erisugusel hulgal.

TRANSPORT - ehk veondus on inimeste, materjalide jms vedamine ühest kohast teise. Transpordi kui majandusvaldkonna iseärasuseks on nõudlus - vajadus materjalide ja toodete järele, mis eeldavad kohalevedu või isiku vajadus olla teatud ajal teatud kohas.
Transpordiliigid kujutavad endast veovahendeid, millega transporditakse materjale, tooteid ja inimesi ühest kohast teise. Peamiselt toimub transport maa- (maanteed, raudteed), õhu-, veeteede (meri, siseveekogu) ja torujuhtmete kaudu.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar