Programmitutvustus

 Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis juhib Rohelise kooli programmi Eesti Looduskaitse Selt (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Programmi tegevusi koordineerib Tartu loodusmaja.

Paldiski Lasteaed Naerulind liitus 2018 aasta augustis rahvusvahelise projektiga "Roheline Kool", et saada ja jagada häid kogemusi keskkonnakasvatusest. Soovime kaasa aidata keskkonnateadlikkuse jätkusuutlikkusele sellega, et Naerulinnu väikesed ja suured väärtustavad loodust, käituvad keskkonnasõbralikult, hoolivad ja säästavad – seega hoiavad maailma meie ümber. 

Eestis on programmiga liitunud juba üle 140 õppeasutuse.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1. Haridusasutuse keskkonnateadlikuks majandamiseks: seitsmest sammust koosnev strateegia.

 • Keskkonnatöörühma moodustamine
 • Keskkonnaülevaatuse tegemine
 • Tegevuskava koostamine
 • Monitooring ja hindamine
 • Tegevuste sidumine õppekavaga
 • Teavitamine ja kaasamine
 • Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine
2. Õppetöös käsitletavad teemad.

3. Rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud.


Rohelise kooli teemad, millest igal õppeaastal käsitletakse lasteaias põhjalikumalt vähemalt kolme teemat:

 • Elurikkus ja loodus
 • Meri ja rannik
 • Vesi
 • Prügi
 • Tervis ja heaolu
 • Globaalne kodakondsus
 • Transport
 • Energia
 • Toit
 • Jäätmed
 • Kliimamuutused
 • Kooliõu

2021/22 õppeaasta teemad Paldiski Lasteaias Naerulind:

Elurikkus ja loodus

Jäätmed

Meri ja rannik

Prügi
Tervis ja heaolu
Toit

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar