Tegevuskava ja põhimõtted

 LASTEAIA NAERULIND KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu, läbi vahetu kogemuse.

2. Kogukonna kaasamine Rohelise Kooli tegemistesse.

3. Lasteaia Rohelise Kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele.

4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine.

5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine.

6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine.

7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine.

8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine.

9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar