Tegevuskava ja keskkonnapõhimõtted

ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVAD:

Tegevuskava 2019/2020

Tegevuskava 2020/2021

Tegevuskava 2021/2022

Tegevuskava 2022/2023

Tegevuskava 2023/2024 


LASTEAIA NAERULIND KESKKONNAPÕHIMÕTTED

1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu, läbi vahetu kogemuse.

2. Kogukonna kaasamine Rohelise Kooli tegemistesse.

3. Lasteaia Rohelise Kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele.

4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine.

5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine.

6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine.

7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine.

8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine.

9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel.


                        NAERULINNU MÕTTETERAD


                        N - NAERUSUISELT LOODUSES

                        A - ABIVALMID TEISTE SUHTES

                        E - ENERGIASÄÄSTLIKUD

                        R - ROHELISE MÕTTEVIISIGA

                        U - UURIVAD JA UUDISHIMULIKUD

                        L - LOODUSESÕBRAD

                        I - INNUKAD PRÜGISORTEERIJAD

                        N - NUTIKAD KLIIMASPETSIALISTID

                        D - DISTSIPLINEERITUD

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar